Tenk morgendagens oppdrett – i dag.

Water Linked lanserer CageSense® – et trådløst smartsensor-system for miljøovervåking av oppdrettsanlegg. Med varsling i sanntid og et intuitivt kontrollpanel får du all informasjon du trenger – når du trenger den.

Les mer på CageSense.no

 Easy installation

 Flexible expansion

 Intuitive dashboard

Lei av kabelkrøll?

I de fleste tradisjonelle miljøovervåknings-systemene sendes all data via fysiske kabler. Med kabler kommer risikoen for kabelbrudd som medfører nedetid på varslingssystem og behov for fysisk reparasjon av kabelen. Ønsker du å utvide systemet med flere sensorer kan det dessuten være en både kostbar og komplisert affære. 

Kablene utgjør også en HMS-risiko fordi de er lette å snuble over, noe som kan forårsake skader på både utstyr og personell. I tillegg gir de grobunn for mikrober og forstyrrer det naturlige marine miljøet.

Les mer på CageSense.no

Framtiden er trådløs

Med vårt smarte og trådløse miljøovervåkningssystem CageSense® får du et helhetlig bilde av fiskevelferden fra flere miljøparametere som presenteres for deg i sanntid. Det gjør at du raskt kan få oversikt og iverksette tiltak for å sikre en hensiktsmessig drift med optimal fiskevelferd. Ved å avle frem sunnere fisk av høyere kvalitet forbedres både produktiviteten og bærekraften til oppdrettsanlegget ditt. 

De trådløse smartsensorene som utgjør Cage Sense® er enkle å installere – med fleksibel ekspansjon når du trenger å legge til flere sensorer for en enda bredere innsikt. Et intuitivt brukergrensesnitt gjør det enkelt å lese av dataene og dokumentere forholdene. Kort oppsummert: Cage Sense® bringer et nytt nivå av kontroll og sporbarhet til din drift.

Les mer på CageSense.no

Bærekraft er ikke noe vi sier, det er noe vi gjør!

Et bærekraftig havbruk er fremtidens havbruk. Med et stadig økende fokus på fiskevelferd og bærekraftig drift holder det ikke å bare peke på det vi gjør som er bra i dag – vi må sammen jobbe for en kontinuerlig forbedring.

Cage Sense® er basert på egenutviklet, innovativ IoT-teknologi som gir stabil, trådløs dataoverføring under vann i støyfulle omgivelser. Teknologien er godt dokumentert gjennom våre FoU-prosjekter, og brukes allerede av blant annet NASA, MIT og US Navy.

Les mer på CageSense.no

3 enkle steg mot framtidens bærekraftige havbruk:

1

Book et møte

We’d love to learn more about your ambitions and help you get rid off some major obstacles.

2

Gå trådløst

Replace wired technology with innovative, wireless, environmental smart-sensors that put YOU in charge.

3

Vis dem hvordan det gjøres!

Lead the path to a more sustainable aquaculture industry, optimizing your operations along the way.

Øk produktiviteten og kutt kostnadene

Imens installasjon og utvidelse av nåværende løsninger på markedet, både kablede og trådløse, er ressurstunge operasjoner, kommer CageSense® som et ferdig "plug and play"-system. Fordi det er trådløst elimineres typiske risikoer forbundet med kablede systemer som kabelbrudd og HMS-risikoer.

Hva dette betyr for deg er reduserte kostnader for implementering og vedlikehold, lavere terskel for å skaffe nye datapunkter, bedre HMS-forhold og økt produktivitet ved å forbedre fiskevelferden i anlegget ditt.

Enkelt vedlikehold med langvarige batterier og trådløs lading

Uten å øke batteristørrelsen og dermed størrelsen på sondene har vi utviklet en smart teknologi som vil holde dataflyten i gang lengre mellom ladinger. Noen av våre smartsensorprober er estimert til å vare i opptil 6-24 måneder uten lading under normale* omstendigheter. Når du omsider trenger å lade dem, har vi gjort denne operasjonen enkel å håndtere ved bruk av trådløs lading. Med smarte, trådløse sensorer fra Water Linked tar du et skritt mot å bli et presisjonsfiskanlegg.

*Testforholdene er basert på oppdrettsanlegg som ligger i åpent farvann, vekk fra strandlinjer og grunt vann.

Få tilgang til ubegrenset skreddersøm med et åpent API, noe som forenkler integrasjonen med andre systemer og programvare

Man kan tro at et smart sensoroppsett krever en komplisert integrasjon for å fungere med ditt nåværende system. Tvert imot er cagesense™-systemet vårt utviklet slik at du kan bruke det med programvaren og integrasjonene du elsker. Med et åpent API vil vi aldri begrense mulighetene til CageSense™-systemet ditt. Etter vår mening er dette bare sunn fornuft.

Hold deg oppdatert med avviksvarsler i sanntid

Vi er klare over at ikke alle trådløse løsninger gir mening. Andre trådløse løsninger sender data med opptil 15-minutters intervaller for å spare batteri. Dette er en forsinkelse som kan være kritisk for driften under visse omstendigheter. CageSense™ bruker imidlertid smart IoT-teknologi for å sende oppdateringer kun når det oppstår uregelmessigheter. Når disse oppstår videresendes varselet umiddelbart til alle som er satt opp til å motta det. På den måten vil du bli varslet i det øyeblikket en kritisk miljøendring oppstår, slik at du kan prioritere å ta de nødvendige tiltakene for å unngå skade på operasjonen.

Intuitivt dashbord som holder deg informert om det du må vite

Da vi bestemte oss for å revolusjonere havbrukssensorikk var brukeropplevelse og datainnsikt ekstremt viktig. Vårt mål var å gi oppdretteren en klar oversikt og umiddelbar miljøstatus for de ulike merdene og anleggene. Selv om CageSense™ muliggjør detaljerte dataeksporter på lik linje med konvensjonelle systemer, er vårt dashbord bygget for å visuelt gi deg informasjonen du trenger, med klare instruksjoner om hva som må gjøres for å overkomme eventuelle uregelmessigheter det melder.​

Hvorfor CageSense® 

Klar for morgendagens oppdrett? Start i dag!

Les mer på CageSense.no

Popup Image