Tekmar 2023

Registrations are closed

Hovedfokus for TEKMAR er å være en arena der norsk oppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og gir innspill til nasjonale FoU-strategier.

Basert på dialoger gjennom årlige TEKMAR-konferanser utvikles samarbeidsprosjekter som er viktige for å styrke norsk laksenærings-produkter og tjenester, og ved det bidra til økt innovasjon.

For more information, visit the official Tekmar website:

Date & Time
Tuesday
December 5, 2023
Start - 9:00 AM
Wednesday
December 6, 2023
End - 4:00 PM Europe/Oslo
Location

Clarion Hotel & Congress

Brattørkaia 1
7010 Trondheim
Norway
--Clarion Hotel & Congress--
+47 73 92 55 00
Get the direction
Organizer

SINTEF Ocean AS, Kari-Anne Ofstad

+47 905 92 262
+47 905 92 262
kari-anne.ofstad@sintef.no
Popup Image